Julehelsing frå Bø Museum

Snømann og juletre er på plass ved Åheim Landhandel! Bø Museum ønskjer alle fine juledagar og eit godt nytt år! Nokre arrangement er under planlegging for vinteren og våren, følg med på heimeside, facebook og annonser i Bø Blad.
Bø Museum takkar alle som har besøkt museet i løpet av året, og også ein stor takk til alle frivillige!

Husmannssoge for Bø, band 3

Husmannssoge for Bø, band 3 blir til sals på Polen, Bø Museum på Oterholt fredag 26. november mellom kl 16-19. Forfattar Finn Rønning er til stades og signerer bøker.
Boka omfattar husmannsplassar under Oterholt, Li, Furuvoll, Siglhus, Sønstebø, Vreim, Erikstein, Verpe, Øvrebø, Sanda, Grave, Gravjord, Tveitan og Skoe.
Boka blir også selt på julemessa på museet 27. og 28. november.
NB: Parkering ved utstillingsbygget.

Julemesse på Bø Museum 27. og 28. november

I år blir det julemesse på Bø Museum; laurdag 27. og sundag 28. november, kl 12-17 begge dagar. Sal av bl a småkaker, kling, brød og julekake som er baka i steinomnen på museet. Ulike handverksprodukt og bøker, bl a Husmannssogene for Bø, er å få kjøpt på Pakkbua. Kafe; sal av kaffi og kaker, graut på laurdag og suppe på sundag. Aktivitetar for ungar kl 13-15 begge dagar. Velkomne skal de vere!

Skulebesøk på museet

Bilde til venstre: Klasse 10a ved Bø ungdomsskule er på veg inn i utstillingsbygget. Dei to andre bilda er 5. klassetrinn Folkestad skule med ein gjesteelev.

Les meir

Kulturturen i Liheia

Finn Rønning fortel om husmannsplassen Liene.

Bø Museum i samarbeid med Bø turlag hadde tur i Liheia laurdag 9. oktober. 20 personar var med, og undervegs fortalde Bjørn Tveiten og Finn Rønning om nokre av dei mange husmannsplassane i området. Turen blei avslutta med kaffirast i Liene.

Kulturtur i Liheia

Bø Museum i samarbeid med Bø turlag har tur til Liheia laurdag 9. oktober. Samkjøring frå kommunehuset kl 13. Parkering ved Innleggen. Om lag 3,5 km å gå.

Mange stader i Liheia har ei interessant historie. På denne kulturturen går me frå Innleggen, over Sletteliberga og følgjer skogsbilvegen tilbake til Innleggen. Sletteliberga har ein strålande utsikt! Undervegs vil Finn Rønning og Bjørn Tveiten frå Bø Museum fortelje om plassar som me går forbi; Sletteli, Slåtta, Kolahuset. Turen blir avslutta med kaffirast i Liene. Du må sjølv ta med mat/drikke, lurt også å ta med sitteunderlag.
Turen var planlagt i mai, men måtte avlysast pga smittesituasjonen. Nå ser me fram til ein fin laurdag ettermiddag i Liheia!

Nettbutikk

Bø museum har laga ein nettbutikk som nå inneheld bøker, men som etter kvart blir fylt opp med andre produkt.

Vi har nå bøker i desse kategoriane. Folkemusikk, lokalhistorie og kulturhistorie.

Her finn du nettbutukken

Sommarutstilling “Skibygda Bø – folkeliv og skisport”

Bildet er truleg frå tidleg på 1950-talet før vegen kom til Jønnbu

Bø har lange tradisjonar i hoppbakken og skisporet. I sommar set Bø Museum fokus på skibygda Bø med ei eiga utstilling.
Kva er det så som gjer Bø til ei skibygd? For det fyrste har skigåing vore ein sentral del av kvardagslivet til menneska i Bø, anten som praktisk framkomstmiddel eller rekreasjon i løypene eller bakkane i bygda eller på Lifjell.

Utstillinga kjem til å vise gjenstandar og fortelje historier om skigåing som folkeleg aktivitet. For det andre har Bø fostra fleire utøvarar i både nasjonal og internasjonal klasse. Fyrste halvdel av 1900-talet var Bø ein av dei fremste hoppbygdene i landet med utøvarar heilt i verdstoppen. Fleire verdsrekordar blei sett av bøheringar, attpåtil blei den første registrerte rekorden i 1808 sett av bøheringen Olaf Rye på 9,5 meter.


Utstillinga blir ståande til slutten av april 2022. Utstillinga er open i samband med arrangement på museet. Det vil også bli arrangement som har tema frå utstillinga.

Bø-kalenderen 2021


Bø-kalenderen 2021 kan du kjøpe kalenderen gjennom nettbutikken Aaheim Landhandel. I kalenderen finn du interessant historie og bilde frå Bø.

Bø kalenderen 2021


Medlemskap Bø Museum
Du kan støtte Bø Museum gjennom medlemskap, medlemskontingenten for 2021 er:
Enkeltmedlem kr 200,-. Familiemedlemmer Kr. 250,-
Innbetaling til konto: 2630 07 11269. Hugs å skrive namn på innbetalinga

Register deg her.