Åheim Landhandel

Arbeidet er godt i gang på taket på Åheim.

Taket er dårleg og det har vore fleire lekkasjer. Styret har derfor i lengre tid arbeidd med finansiering av dette prosjektet. Nå har Bø Museum fått tilsegn om såpass mykje tilskot at arbeidet kan settast i gang. Jørn Berget er ansvarleg for arbeidet, hans fagområde er restaurering av eldre bygninger.

Arbeidet starta 29. januar, og som de ser av bildet, så er snikkarane godt i gang med arbeidet. Bildet er tatt tysdag 23. februar.

Årsmøte Bø Museum

Bø Museum kan ikkje gjennomføre ordinert årsmøte i vinter, sjølvsagt på grunn av korona-restriksjoner. Styret vedtok på møtet i slutten av januar at sakspapir blir sendt på e-post til medlemmer som har e-post. Andre får sakspapir i vanleg post.

Det er usikkert når sakapapira til årsmøtet er klare, men informasjon blir lagt ut på heimesida og annonsert i Bø Blad.

Det er heller ikkje mogleg for Bø Museum å ha arrangement i vinter, me må bare håpe på betre tider!

Medlemskontingent 2021
Bø Museum minner om innbetaling av medlemskontingent for 2021; kr 200 for enkeltmedlemmer og kr 250 for familie. Medlemskontingenten kan innbetalast til bankkonto 2630 07 11269. Har du ikkje tidlegare vore medlem, men ønskjer medlemskap, så er det bare å innbetale medlemskontingenten og medlemskapet blir registrert.

Bø-kalenderen 2021

Bø-kalenderen 2021 er til sals hos bokhandlarane i Bø; Akademika i Bø-gata og Norli Bøsenteret. Pris kr 100. Du kan også kjøpe kalenderen gjennom nettbutikken Aaheim Landhandel.

Bø kalenderen 2021


Nettbutikk

Bø museum har laga ein nettbutikk som nå inneheld bøker, men som etter kvart blir fylt opp med andre produkt.

Vi har nå bøker i desse kategoriane. Folkemusikk, lokalhistorie og kulturhistorie.

Her finn du nettbutukken