Åheim Landhandel

Arbeidet er godt i gang på taket på Åheim.

Taket er dårleg og det har vore fleire lekkasjer. Styret har derfor i lengre tid arbeidd med finansiering av dette prosjektet. Nå har Bø Museum fått tilsegn om såpass mykje tilskot at arbeidet kan settast i gang. Jørn Berget er ansvarleg for arbeidet, hans fagområde er restaurering av eldre bygninger.

Arbeidet starta 29. januar, og som de ser av bildet, så er snikkararbeidet snart ferdig. Blikkenslager har byrja med å setja opp nye takrenner. Pipene må også reparerast og til slutt skal takstein på taket. Bildet er tatt 15. april.

Sommarutstilling “Skibygda Bø – folkeliv og skisport”

Opning av utstillinga sundag 27. juni kl 17. Felespel ved Spelemannslaget Bøheringen og ei orientering om utstillinga før me går i utstillingsbygget og ser utstillinga. Etterpå servering av kaffi og kaker.
Bø museum er ope i sommar frå 29. juni til 1. august kl 12-17, tysdag til sundag.
Inngangspengar kr 100, medlemmer kr 50. Velkomne skal de vere!

Aktivitetsdagar for barn på Bø museum

I sommar arrangerer Bø museum aktivitetsdagar for barn mellom 8 og 12 år. Her får barna moglegheit til å leve seg inn i livet i gamle dagar gjennom aktivitetar som folkedans, halling, gamle leikar og rollespel. På denne måten ønskjer me å formilde lokalhistorie frå Oterholt og Kvennøya på ein levande måte tilpassa barna.
Det blir arrangert to ulike aktivitetsdagar på ulike dagar i juli

Aktivitetar og folkedans på Kvennøya – Aktivitetsdag 1
Denne dagen får barna moglegheit til å leve seg inn i livet på Kvennøya i gamle dagar. Det blir aktivitetar knytta til lokale forteljingar, eventyr og kulturhistorie. I andre del av dagen blir det introduksjon til folkedans. Her kan barna prøve seg på blant anna halling og hallingkast.
Dato og tid: 7. juli, 14. juli og 21. juli kl. 10.00-14.00. Vel ein av dagane.

Leik og besøk på Åheim Landhandel – Aktivitetsdag 2
Denne dagen får barna moglegheit til å leve seg inn livet på Oterholt i gamle dagar. Det blir arrangert tradisjonelle leikar og aktivitetar ute på graset. I andre del av dagen besøker barna Åheim Landhandel og blir kjent med lokalhistoria gjennom rollespel og leik i landhandelen.
Dato og tid: 9. juli, 23. juli og 30. juli kl. 10.00-14.00. Vel ein av dagane.

Aktivitetsdagane er gratis. Alder: 8-12 år.

Påmelding: Send SMS til Birgitte Storaker på tlf. 93608799 med dato, barnet sitt namn og alder. Påmelding seinast innan kl. 12.00 dagen før arrangementet, gjerne tidlegare. Merk at ein kan delta på både aktivitetsdag 1 og aktivitetsdag 2 i løpet av sommaren. Førstemann til mølla.
Ta med eiga matpakke til føremiddagsmat. Alle får vaffel og saft.
Kontaktperson: Museumsvert Birgitte Storaker, tlf. 93608799.

Bø museum har fått tilskot frå Gjensidigestiftelsen til gjennomføring av aktivitetsdagane.

Bø-kalenderen 2021
Bø-kalenderen 2021 kan du kjøpe kalenderen gjennom nettbutikken Aaheim Landhandel. I kalenderen finn du interessant historie og bilde frå Bø.

Bø kalenderen 2021


Medlemskap Bø Museum
Du kan støtte Bø Museum gjennom medlemskap, medlemskontingenten for 2021 er:
Enkeltmedlem kr 200,-. Familiemedlemmer Kr. 250,-
Innbetaling til konto: 2630 07 11269. Hugs å skrive namn på innbetalinga.


Nettbutikk

Bø museum har laga ein nettbutikk som nå inneheld bøker, men som etter kvart blir fylt opp med andre produkt.

Vi har nå bøker i desse kategoriane. Folkemusikk, lokalhistorie og kulturhistorie.

Her finn du nettbutukken