Pilegrimsvandring “Fotefar frå fortid til framtid”

Bø Museum Oterholtvegen 148,Bø i Telemark

Vandring i eit spennande og allsidig kulturlandskap frå Nes kyrkje til Bø gamle kyrkje midt i Telemark:Fleksibilitet Vandringa er vel 20 kilometer. Ein kan gå eller sykle heile eller delar av løypa. Dei som ikkje har høve til å gå eler sykle, kan køyre til dei ulike stadene.

Kulturtur på Hørte

Bø Museum Oterholtvegen 148,Bø i Telemark

Oppmøte på Bø torg kl 18.00 og felles kjøring til Idrettsplassen på Hørte der me parkerer. Enkel rundtur til husmannsplassar under Kise og Solverud og til plasser under Askildt langs Hørteelva. Kaffirast ved Kleiva. Turen er i samarbeid med Bø turlag. Turleiarar er Finn Rønning og Bjørn Tveiten. Kontaktperson Bergit Li tlf. 47618312. 

Lokalhistorie i midtre Telemark

Bø Museum Oterholtvegen 148,Bø i Telemark

Foredrag ved Ole Bjørn Darrud og prat rundt bordet. «Nå legges puslespillet på nytt for alle personer og familier nevnt i kildene før 1815 for Flåbygd, Lunde, Bø og Sauherad. Her kommer det fram spennende historier fra tingbøkene og mange «nye» slektsforbindelser. Arbeidet oppdateres løpende på egen nettside med database.» Dette er kvelden for dei ... Les meir

Dugnad på uteområdet på Oterholt

Bø Museum Oterholtvegen 148,Bø i Telemark

Velkomen til ein sosial etter rmiddag/kveld med raking, ordning i blomsterbed, klypping av buskar og sikkert anna. Ta gjerne med eigen hagereiskap. Litt servering blir det også.

Husmannsfolk og huldretradisjon i det gamle Bøherad

Bø Museum Oterholtvegen 148,Bø i Telemark

Husmannsfolk og huldretradisjon i det gamle Bøherad v. prof. Olav Solberg. Finn Rønning fortel frå arbeidet med band III og band IV av Husmannssoga for Bø. Inngang kr. 100 inkl. servering.

Bø Museum – bøker og brød

Bø Museum Oterholtvegen 148,Bø i Telemark

Pakkbua - sal av eldre bøker til reduserte prisar,  nyare bøker og nybaka brød.Polen – kafe; påsmurte brødskiver, vaflar, kaffi.Utstillingsbygget – utstillinga «Skibygda Bø» og oppdatera bunadutstilling

Husmannssoge for Bø, band 3

Bø Museum Oterholtvegen 148,Bø i Telemark

Signering og sal av bøker på Polen, Oterholtvegen 148, Bø. Boka omfattar plassar under Oterholt, Li, Furuvoll, Siglhus, Sønstebø, Vreim, Erikstein, Verpe, Øvrebø, Sanda, Grave, Gravjord, Tveitan og Skoe.Parkering ved utstillingsbygget.

Heddal Stavkyrkje – ein bygningsmessig og historisk kulturskatt!

Bø Museum Oterholtvegen 148,Bø i Telemark

Halvor Sem snakkar om stavkyrkjer, som unikt tema generelt, og om Heddal stavkyrkje spesielt. Halvor har besøkt samtlege norske stavkyrkjer (28 stk) – også den norske Vang stavkyrkje – som står nå står i Schlesien i Polen!!! Halvor har vore opplæringsansvarleg for turistduidane i Heddal stavkyrkje i mange år og kjenner såleis godt til stavkyrkja ... Les meir

kr120