Kulturtur på Hørte

Bø Museum Oterholtvegen 148,Bø i Telemark

Oppmøte på Bø torg kl 18.00 og felles kjøring til Idrettsplassen på Hørte der me parkerer. Enkel rundtur til husmannsplassar under Kise og Solverud og til plasser under Askildt langs Hørteelva. Kaffirast ved Kleiva. Turen er i samarbeid med Bø turlag. Turleiarar er Finn Rønning og Bjørn Tveiten. Kontaktperson Bergit Li tlf. 47618312. 

Pilegrimsvandring “Fotefar frå fortid til framtid”

Bø Museum Oterholtvegen 148,Bø i Telemark

Vandring i eit spennande og allsidig kulturlandskap frå Nes kyrkje til Bø gamle kyrkje midt i Telemark:Fleksibilitet Vandringa er vel 20 kilometer. Ein kan gå eller sykle heile eller delar av løypa. Dei som ikkje har høve til å gå eler sykle, kan køyre til dei ulike stadene.