Julemesse Bø Museum

Julemesse med sal av småkaker, brød, julekake og anna bakst. Kl 13-15 er det aktivitetar for barn.

Julemesse Bø Museum

Sal av småkaker, brød og julekaker. Kl 13-15 er det aktivitetar for ungar.

Årsmøte Bø Museum

Årsmøtet blir halde tysdag 15. mars kl 19 på Pakkbua. Kåseri av Ingvar Skobba "Egedius og bøheringane".

Bø Museum – bøker og brød

Bø Museum Oterholtvegen 148,Bø i Telemark

Pakkbua - sal av eldre bøker til reduserte prisar,  nyare bøker og nybaka brød.Polen – kafe; påsmurte brødskiver, vaflar, kaffi.Utstillingsbygget – utstillinga «Skibygda Bø» og oppdatera bunadutstilling

Husmannsfolk og huldretradisjon i det gamle Bøherad

Bø Museum Oterholtvegen 148,Bø i Telemark

Husmannsfolk og huldretradisjon i det gamle Bøherad v. prof. Olav Solberg. Finn Rønning fortel frå arbeidet med band III og band IV av Husmannssoga for Bø. Inngang kr. 100 inkl. servering.

Dugnad på uteområdet på Oterholt

Bø Museum Oterholtvegen 148,Bø i Telemark

Velkomen til ein sosial etter rmiddag/kveld med raking, ordning i blomsterbed, klypping av buskar og sikkert anna. Ta gjerne med eigen hagereiskap. Litt servering blir det også.

«På loffen» med Thor Gotaas, Halvor Kleppen og Per Anders
Buen Garnås

Sandvin Ungdomshus Sandvinvegen 24,Bø i Telemark

Bø mållag og Bø museum inviterer til lugarkveld på Sandvin med sjøtvaste Thor Gotaas. For å få den lokale vrien vil Halvor Kleppen lose oss gjennom kvelden og PerAnders Buen Gamås vil spele nokre utvalde slåttar. Det vert sal av kaffi og kaker før og etter arrangementet. Det vert også høve til å kjøpe bøker ... Les meir

Lokalhistorie i midtre Telemark

Bø Museum Oterholtvegen 148,Bø i Telemark

Foredrag ved Ole Bjørn Darrud og prat rundt bordet. «Nå legges puslespillet på nytt for alle personer og familier nevnt i kildene før 1815 for Flåbygd, Lunde, Bø og Sauherad. Her kommer det fram spennende historier fra tingbøkene og mange «nye» slektsforbindelser. Arbeidet oppdateres løpende på egen nettside med database.» Dette er kvelden for dei ... Les meir