Årmotdalselva.

Årmotdalselva/Åseåa er ein lang og viktig elvastrekning i Bø. Årmotåa heiter elva som kjem fra Gavlesjå, Tjørnstul- og Hollaneområdet. Den samlar vatn fra dei nordaustlege delane av Lifjellplatået rundt Hollaneområdet, og har ei total lengde på opp mot 30 km. Elva renn gjennom store skogområder fra Slettefjell/Gavlesjå og austsida av Øysteinnatten/Skåra-fjell, skogane på vestsida av Bukkeli-/Røytebufjellet og Stokkland-heiane. Den øvre delen av elva som kjem fra Hollane heiter Aslakstulåa, men fra Grønbygil kallas den Årmotdøla. Fra Åseområdet kallas den Åseåa fram til den renn over i Hørteåa ved Høgfossåmotet der Lonaåa fra Resjemvatnet kjem inn franordaust. 
På grunnlag av opptegningar fra Gunleiv Brukås, som lokal kjentmann i området, er det oppført anlegg for sanke- eller fløytingsdammar ved ei lang rekke vatn på Lifjell.

 1. Gavlesjådammen. Her låg ei damhytte omlag 150 meter nedanfor dammen
 2. Kruvladammen i oset fra Kruvlatjønna. Her samlast vatn fra Tjønnstultjønna og Kruvla
 3. Brødløs. Her låg ei enkel køyte som arbeidarane låg i når dei hogg og drog tømmer ned til elva. Like nedanfor er Aslakstulfossen, som truleg var ein stad der fløytarane måtte måtte vere serleg på vakt.
 4. Djeveløen – nedanfor Grønbygil. Namnet tyder på ein vanskeleg stad å fløyte tømmer Her låg òg ei køyte.
 5. Helvetesholet. Namnet seier vel alt om vanskane.
 6. Høgefoss. Her blei det bygd ei renne for å få tømmeret ned.
 7. Langetjønndammen på Resjemheia. Herfra rant vatnet gjennom Damtjønn, Resjemvatnet og Vatnarvatnet ned Lonaåa til Høgfoss.
 8. Dam ved Damtjønn
 9. Sagtomta. Her blei det brent og hogd ut ei renne i fjellet for å fløyte tømmeret ned
 10. Vatnardammen ved utløpet av Vatnarvatnet
 11. Teingardsdammen
 12. Kloppadammen

Årmotdalselva/Åseåa har i alle tider vore ei viktig fløytingselv for tømmer frå desse skogane, og var heilt til den fyrste delen av vegen gjennom Årmotdalen blei bygd i 1936 den einaste måten å få fram tømmer på. I 1954/55 blei vegen forlenga fram til Årmotgvolven som privat skogsbilveg, inntil Sundsbarm kraftanlegg anla skogsbilveg til Notodden kommunegrense som erstatning for bortfall av tømmerfløyting i Åseelva. Privat skogsbilveg blei bygd vidare fram til Grønbygil på 1970-talet, og i dag er det Årmotdalen veglag som administrerar vegen.

(Her må me fylle ut med meir stoff om fløytinga i elva, stader, velteplassar, evt. forbygninger osv).