Årsmøte Bø Museum

This content has been archived. It may no longer be relevant

Årsmøtet blei halde tysdag 15. mars kl 19 på Pakkbua. Gunnar Brekke Amundsen hadde takka nei til attval som leiar, og Heidi Christoffersen blei valt til ny leiar. Dei andre i styret er: Kari Lønnestad, Jørn Berget, Asbjørn Storesund, Olav Mandt og Evy Beate Stykket frå Midt-Telemark kommune. Frist for å sende inn saker til årsmøtet var 7. mars. Eventuelle saker kan sendast på e-post til post@bomuseum.no. I starten av årsmøtet kåserte Ingvar Skobba om «Stadskleiv og Egedius – Bø og bøheringar«.

Legg igjen en kommentar