Årsmøte Bø Museum

Bø Museum kan ikkje gjennomføre ordinert årsmøte i vinter, sjølvsagt på grunn av korona-restriksjoner. Styret vedtok på møtet i slutten av januar at sakspapir blir sendt på e-post til medlemmer som har e-post. Andre får sakspapir i vanleg post.

Det er usikkert når sakapapira til årsmøtet er klare, men informasjon blir lagt ut på heimesida og annonsert i Bø Blad.

Det er heller ikkje mogleg for Bø Museum å ha arrangement i vinter, me må bare håpe på betre tider!

Medlemskontingent 2021
Bø Museum minner om innbetaling av medlemskontingent for 2021; kr 200 for enkeltmedlemmer og kr 250 for familie. Medlemskontingenten kan innbetalast til bankkonto 2630 07 11269. Har du ikkje tidlegare vore medlem, men ønskjer medlemskap, så er det bare å innbetale medlemskontingenten og medlemskapet blir registrert.

Legg igjen en kommentar