Kulturtur i Liheia

Mange stader i Liheia har ei interessant historie. På denne kulturturen går me frå Innleggen, over Sletteliberga og følgjer skogsbilvegen tilbake til Innleggen. Sletteliberga har ein strålande utsikt! Undervegs vil Finn Rønning og Bjørn Tveiten frå Bø Museum fortelje om plassar som me går forbi; Sletteli, Slåtta, Kolahuset. Turen blir avslutta med kaffirast i Liene og du må sjølv ta med deg det du vil ete og drkke. Samkjøring frå kommunehuset kl 18. Turen er i samarbeid med Bø Turlag.

Legg igjen en kommentar