Bli medlem
Du kan støtte Bø Museum gjennom medlemskap, ved å gje Grasrotandel til museet, gåver i form av bidrag til samlingane og gjennom økonomisk støtte.

Medlemskontingent
Enkeltmedlem kr 250,-
Familiemedlemmer Kr. 300,-
Innbetaling til konto: 2630 07 11269. Hugs å skrive namn på innbetalinga.

Du kan registrere medlemskap her
Felt med * må fyllast ut

  Skriv inn familiemedlemmer med mobilnr

  Grasrotandel
  Grasrotandelen gjev deg som spelar hos Norsk Tipping mulighet til å bestemme kven som skal motta overskotet til Norsk Tipping. Når du spelar går 7% av speleinnsatsen din til den mottakaren du vel utan at det går ut over din innsats, premie eller vinnersjanser.
  Send SMS ”Grasrotandelen 975618838” til 60000

  Gåver til samlinga
  Har du gåver du ønskjer å gje til Bø Museum så ta kontakt med samlingsansvarleg, Finn Rønning på e-post: finn@bomuseum.no eller på mobil: 994 01 339.

  Økonomisk støtte til Bø Museum
  Bø kommune gir økonomisk støtte til drifta ved Bø Museum. Styret og medlemmer støttar på si side ved å drifte museet på dugnad.
  Det er alltid behov for fornying og vedlikehald innan drifta og vidareutvikling av museet.

  Museumsfondet
  Ønskjer du å bida til vidareutvikling av museet er vi svært glade for alle bidrag, store som små. Museumsfondet kan bare nyttast etter vedtak på årsmøtet. Konto for Museumsfond: 2630 07 11269

  Sponsor – samarbeid
  Ønskjer du eller din bedrift å bidra til drifta ved museet kan du bli ein av våre sponsorar eller samarbeidspartnarar.