Bli medlem

Du kan støtte Bø Museum gjennom medlemskap, ved å gje Grasrotandel til museet, gåver i form av bidrag til samlingane og gjennom økonomisk støtte.

Medlemskontingent
Enkeltmedlem kr 200,-
Familiemedlemmer Kr. 250,-
Innbetaling til konto: 2630 07 11269. Hugs å skrive namn på innbetalinga.

Gåver til samlinga

Har du gåver du ønskjer å gje til Bø Museum så ta kontakt med samlingsansvarleg, Finn Rønning på e-post: finn@bomuseum.no eller på mobil: 994 01 339.

Økonomisk støtte til Bø Museum

Bø kommune gir økonomisk støtte til drifta ved Bø Museum. Styret og medlemmer støttar på si side ved å drifte museet på dugnad.
Det er alltid behov for fornying og vedlikehald innan drifta og vidareutvikling av museet.

Museumsfondet

Ønskjer du å bida til vidareutvikling av museet er vi svært glade for alle bidrag, store som små. Museumsfondet kan bare nyttast etter vedtak på årsmøtet. Konto for Museumsfond: 2630 07 11269

Sponsor – samarbeid

Ønskjer du eller din bedrift å bidra til drifta ved museet kan du bli ein av våre sponsorar eller samarbeidspartnarar.