Filhåndtering

Det er nødvendig å ha ein standard for håntering av filer. Vi har laga et forslag til struktur som vi har testa ut og som fungerer nå.

Mappestruktur

  1. Videoklipp er der vi legger orginalfilene, ofte opptaksfiler.Filene bør ha en navnregel.
  2. Foto som skal brukes i prosjektet
  3. Her legger en prosjektfil(er) i Adobe.
  4. Lydfiler
  5. Scanna dokumenter, ikkje bilder.
  6. Klipp og bilder fra eksterne kilder som det er knytta rettigheter til
  7. Kan inneholde filer som en ikkje bruker, men som kan ha interesse. Dokumentasjon på prosjektet
  8. Ferdige videoer

Det er fornuftig å ha ein mappestruktur på PC-en som du kan kopiere inn i ei prosjektmappe. Sparer arbeid.

Navning av filer

https://vimeo.com/492066487/945508559b

Databasen

Det er viktig at vi tar vare på det arbeidet som vi gjør nå. Dette er historisk viktig materiale på samme måte som det Gunhild Kinck gjorde. Gunhild hadde lister på papir og analoge kassetter. Det blei ein del arbeid med å få det inn i ein database. I vår tid må vi gjæra det mens vi jobbar med materialet. Det vil også bli lettare på den måten å ha oversikten.

Har derfor laga et forslag til struktur:

Forslag til database

Databasen er lagt i et verktøy i WordPress som har en del fordeler. Databasen er ein stadard MySQL som er det databaseverktøyet som WordPress bruker og derfor blir det gjort backup sammen med heimesida.

Den er også laga slik at det er lett å ta ut data i excel eller som pdf. Praktisk for arbeidet.

Det er 4 tabeller som har felles nøkler for å koble de sammen. Det er den tredje tabelles som vi kommer til å bruke mest der ein kan legge tekst til filene og organisere dei etter delprosjekt.

Den fjerde tabellen vil vel ein del kjenne igjen frå logginga av kassettane og har noko av det samme formålet. I tilleg kan en tenke seg å bruke den når ein går gjennom filer for å merke det ein skal bruke i prosjektet.

Det kan være praktisk å legge dataene i et excelark som ein kladd som ein jobbar med ei tid før ein legg det inn i basen. Kan importeres til databasen.

Basen er under utvikling og derfor vil det komme endringer i MTM- videoarkivfila. Vi bruker Jernbaneprosjektet for uttesting.

Versjon 08.01.2021

Legger excelarket for filregistrering ut.

Til slutt så legg eg ut ei liste over prosjekt 15.12.2020 som ikkje er heit ajour, men gjev ein oversikt.