Intervju og kommentar

Her kommer det en del videoer som gir opplæring i bruk av kamera, intervju og kommentering av videoer.

Går gjennom bruk av signalord. I tillegg litt om bildekomposisjon, Zooming og panorering

Bruk av signalord