Ansvarsområde

Bergit Li
Rekneskap
Tidlegare rådgjevar i Noregs Bondelag
epost: bergitli@hotmail.com
Mobil: 476 18 312

Einar Fagerås
Ansvar for tekniske installasjonar
Sivilagronom/cand. Agric.
epost: einar.fageras@gmail.com
Mobil: 971 37 801

Finn Rønning
Ansvar for samlingane (gjenstandar, foto, arkiv)
Tidlegare museumstyrar ved Bø Museum og avdelingsleiar for samlingar og forsking ved Telemark Museum
epost: finn@bomuseum.no
Mobil: 994 01 339

Asbjørn Storesund
Ansvar for hardingfelesamlinga og folkemusikk
Dr. Philos og tidlegare instituttleiar ved HIT
epost: storesund@usn.no
Mobil: 901 36 623