Ansvarsområde

Bergit Li
Rekneskap
Tidlegare rådgjevar i Noregs Bondelag
epost: post@bomuseum.no
Mobil: 476 18 312

Finn Rønning
Ansvar for samlingane (gjenstandar, foto, arkiv)
Tidlegare museumstyrar ved Bø Museum og avdelingsleiar for samlingar og forsking ved Telemark Museum
epost: finn@bomuseum.no
Mobil: 994 01 339

Tore Bjørn Pettersen
Ansvar for digitalisering
Typograf med erfaring fra eigen bedrift og kjedesamarbeid.
Bachelor i IT og informasjonssystemer
epost: nett@bomuseum.no
Mobil: 901 39 938

Asbjørn Storesund
Ansvar for hardingfelesamlinga og folkemusikk
Dr. Philos og tidlegare instituttleiar ved HIT
epost: asbjørn.storesund@gmail.com
Mobil: 901 36 623