Lokalhistorisk arkiv

Lokalhistoriewiki hjelpeside

Privatarkiv frå Bø Museum (Telemark)
Sauherad lokalhistoriske arkiv

Skal bli eit arkiv som fysisk er plassert på Bø Museum og Evju Bygdetun
Midt-Telemark lokalhistoriske arkiv

Infoboks legges i starten av dokumentet.
Her er ein mal for Bø Museum:

{{Infoboks arkiv
| målform     =nn
| navn       =
| bilde      = 
| bildetekst    = 
| arkivinstitusjon =Bø Museum
| arkivid     =
| sti       =
| arkivskaper   =
| innsamler    =
| aktørtype    =
| kategori     =
| fra       =
| til       =
| fylke      =Vestfold og Telemark
| kommune     =Midt-Telemark
| sted       =
| omfang      =
| antall      =
| arkivinnhold   = 
| arkivportalen  =
| digitalt     =[https://lhistb.midt-telemark-museum.no/lokalhistorisk/Bø-0000.pdf Arkivkatalogen]
}}

Til slutt i dokumentet legger en inn katgorier.
Bø Museum

[[kategori:Foreninger]] 
[[Kategori:Etablert]]
[[Kategori:Opphør]]
[[Kategori:Bø i Telemark]]
[[Kategori:Midt-Telemark kommune]]
[[Kategori:]]
{{nn}}

Eksempel
[[Kategori:Opphør i 1972]]

Mal:Infoboks arkiv

Næringskategori

A. Jordbruk, skogbruk og fiske
B. Bergverksdrift og utvinning
C. Industri
D. Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
E. Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet
F. Bygge- anleggsvirksomhet
F Varehandel, reperasjon av motorvogner
H. Transport og lagring
I. Overnattings- og serveringssteder
J. Informasjon og kommunikasjon
K. Finansierings- og forsikringsvirksomhet
L. Omsetning og drift av fast eiendom
M. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
N. Forretningsmessig tjenesteyting
O. Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
P. Undervisning
Q. Helse- og sosialtjenester
R. Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
S. Annen tjenesteyting

Næringskoder
Du finn det i to tabeller frå SSB
Stikkordsregister
Standard for næringsgruppering med forklarende tekster

Næringskoder som ofte er bruka
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Registreringsfil, malfil

Privatarkiv frå Telemark – bestandsanalyse