Lokalhistorisk arkiv

Lokalhistoriewiki hjelpeside

Privatarkiv frå Bø Museum (Telemark)
Sauherad lokalhistoriske arkiv

Skal bli eit arkiv som fysisk er plassert på Bø Museum og Evju Bygdetun
Midt-Telemark lokalhistoriske arkiv

Her er kode for oppbygging av sida. Der det er feit skrift må du fylle ut.
Her er ein mal for Bø Museum:

{{Infoboks arkiv
| målform     = nn
| navn       = Navn på organisasjon arkiv
| bilde      = 
| bildetekst    = 
| arkivinstitusjon = [[Bø Museum (Telemark)|Bø Museum]]
| sti       = 
| kategori     =
| fra       =
| til       = 
| fylke      = Telemark
| kommune     =Midt-Telemark
| sted       =Bø Museum
| omfang      = 
| arkivportalen  = 
| digitalt     = [https://lhist.bomuseum.no/lokalhistorisk/Bø-xxxx.pdf Arkivkatalogen]
}}
'''[[Navn på organisasjon]]''', 

== Arkivet ==
Her kan du skrive inn om arkivet

== Kilder og litteratur ==

Til slutt i dokumentet legger en inn katgorier.
Bø Museum

==Kjelder og litteratur==
*[https://lhist.bomuseum.no/lokalhistorisk/Bø-0000.pdf ''Arkivkatalogen til xxxxx arkiv'', Bø museum.]
[[kategori:Foreninger]] 
[[Kategori:Etablert]]
[[Kategori:Opphør]]
[[Kategori:Bø i Telemark]]
[[Kategori:Midt-Telemark kommune]]
[[Kategori:]]
{{nn}}

Eksempel
[[Kategori:Opphør i 1972]]

Mal:Infoboks arkiv

Næringskategori

A. Jordbruk, skogbruk og fiske
B. Bergverksdrift og utvinning
C. Industri
D. Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
E. Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet
F. Bygge- anleggsvirksomhet
F Varehandel, reperasjon av motorvogner
H. Transport og lagring
I. Overnattings- og serveringssteder
J. Informasjon og kommunikasjon
K. Finansierings- og forsikringsvirksomhet
L. Omsetning og drift av fast eiendom
M. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
N. Forretningsmessig tjenesteyting
O. Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
P. Undervisning
Q. Helse- og sosialtjenester
R. Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
S. Annen tjenesteyting

Alment arkivskjema

A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
B Kopibøker
C Journaler og andre overgripende registre
D Saks- og korrespondansearkiv etter organets hovedsystem
E Saks- og korrespondansearkiv ordnet etter eventuelle andre, sideordnede system
F–O Spesialserier innenfor hver enkelt arkivskapers fagområde
P Personalforvaltning
Q Eiendomsforvaltning
R Regnskap
S Statistikk
T Kart og tegninger
U Foto, film og lydopptak
V EDB og mikrofilm
W Gjenstander
X Egenproduserte trykksaker
Y Andre utskilte arkivdeler, diverse
Z Referansemateriell

Næringskoder
Du finn det i to tabeller frå SSB
Stikkordsregister
Standard for næringsgruppering med forklarende tekster
Standard for næringsgruppering (Lenke til SSB, lett å finne kode)

Næringskoder som ofte er bruka
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg


Registreringsfil, malfil


Hjelp

Vi brukar Lokalhistoriewiki.no som visning for arkivet.
Her er Hjelpeside for Lokalhistoriewiki.


Bø Museum Lokalhistorisk arkiv

Privatarkiv frå Telemark – bestandsanalyse