Barn og oppseding før og nå

Barn og oppseding før og nå


02/03/2023

Foredrag ved Ellen Schrumpf om barndom og oppvekst på 1950- og 60-talet sett i forhold til foreldreskap og barneoppseding i dag

View full calendar