Kulturtur på Roheimheia

Kulturtur på Roheimheia


23/05/2023

Avreise frå Bø Torg kl 18.00.Kulturhistorie, segn og soge frå området ikring Svalbjørtjønna. Gunleiv Brukås er kjentmann. Lett tur. Ta med mat/kaffi.
Bø Museum i samarbeid med Bø Turlag.

View full calendar