Museumsområdet

Bø museum er lokalisert til Oterholt (hovudsete), Kvennøya og Østerli i Bø.
Bø museum forvaltar 4 kulturhistoriske bygningar på Oterholt, 5 på Kvennøya og 4 på Østerli.
I tillegg kjem 2 bygningar på opphavleg plass ute i bygda.
Bø Museum forvaltar med dette til saman 15 kulturhistoriske bygningar.