På sida til Nasjonalbiblioteket finn du nyttig informasjon. Lenke til Nasjonalbiblioteket

Utsnitt fra avissøk på Nasjonalbiblioteket

Når du gjør søk på Nasjonalbiblioteket vil du se at nokre har auge med strek over. Desse avisene kan du ikkje lese utan å ha utvida tilgang.
Her ligg ei forklaring på korleis du kan få det.

Rutine for å få utvida tilgang til Nasjonalbiblioteket