Temakveld torsdag 1. oktober kl 19:
Barsel, dåp og tekstilar i tradisjonen

Foredrag på Pakkbua og omvisning i utstillinga “Høgtider i livet” ved Maren Andrea Rønning og Marthe Haugerud. Maren har vore prosjektleiar for utstillinga og er utdanna religionshistorikar. Marthe er konsulent innan tradisjonshandverk med spesialisering innan tekstil. Inngangspengar kr 100. Begrensa tal plassar. Pga nasjonale smitteverntiltak er det påmelding til arrangementet. Tlf / sms til 47618312 , hugs å skriv namn på den / dei du melder på. Enkel servering. Velkomen!

Bø museum har laga ein nettbutikk som nå inneheld bøker, men som etter kvart blir fylt opp med andre produkt.

Vi har nå bøker i desse kategoriane. Folkemusikk, lokalhistorie og kulturhistorie.

Her finn du nettbutukken

Tilbod

Alle fire banda av Bøsoga

kr 1.200,-
Husmansoga bind 1 og 2

kr 800,-Bø kalenderen

Du kan bestille årgangane frå 1995 til 2018 med unntak av 1997 og 2000 for kr 50,- pr stk