Redigering

https://vimeo.com/486405531/2c20b0384d

Her lærer du å starte et nytt prosjekt, legge opp videoer og bilder.
Klippe videoer, legge bilder inn på tidslinjen og lage en video

Hurtigtaster for Adobe Premiere elements.

Innlegging av tekst

Videoen viser innlegging av tekst på et bilde med bakgrunn for teksten

Legg inn videoplakat og rulletekst

Viser å legge inn ein videoplakat, innledning på videoen og ein rulletekst til slutt

Synkronisering av videofiler

Denne videoen visr synkronisering av to videofiler ved hjelp av key frame (bilderute) teknikk.

Hvis vi har flere kamera og lar alle gå sammenhengende under opptaket så er dette en grei metode. Det er lurt å enten ha en «klapper» eller klappe med hendene. Greit om alle filmer klappet og at en ser når håndflatene treffer hverandre.

Det finnes andre metoder med avansert programvare bl.a fra Red Giant https://www.redgiant.com/products/pluraleyes/#pricing
Her er også en video i tillegg som viser bruken.

Tips lydutgang og eksport av video
  • Denne videoen gir ein del tips om tidslinjen i forhold til video og audio.
  • Litt om innstillinger under Edit->Prefereces->Audio Hardvare.
  • Eksport av video fra en del av tidslinjen.