Styret for Bø Museum

Styret etter årsmøtet 21. mars 2024:
Leiar Kristin Kleppen, e-post: kristinkleppen@gmail.com
Kari Rast Monge, e-post: karirastm@yahoo.com
Jørn Berget, e-post: jorn.be@online.no
Kari Lønnestad, e-post: loennest@online.no
Geir Sønstebø, e-post: geirsonstebo@outlook.com
Ingrid Smedstad, representant for Midt-Telemark kommune, e-post: smedstad.ingrid@gmail.com