Styret for Bø Museum

Styret etter årsmøtet 14. mars 2019:
Leiar Kristin Kleppen, tlf 976 54 936, e-post: kkri@sthf.no
Asbjørn Storesund, e-post: asbjorn.storesund@gmail.com
Einar Fagerås, e-post: einar.fageras@gmail.com
Jørn Berget, e-post: jorn.be@online.no
Kari Lønnestad, e-post: loennest@online.no
Olav Lahus, repr for Bø kommune