Styret for Bø Museum

Styret etter årsmøtet 16. mars 2023:
Leiar Kristin Kleppen, e-post: kristinkleppen@gmail.com
Kari Rast Monge, e-post: karirastm@yahoo.com
Jørn Berget, e-post: jorn.be@online.no
Kari Lønnestad, e-post: loennest@online.no
Olav Finstad, e-post: olavfin@hotmail.com
Evy Beate Stykket, representant for Midt-Telemark kommune, e-post: evy.b.stykket@usn.no