Utleige

Bø Museum leiger ut stogene Tjønntveitrommet og Molandrommet på Polen til selskap eller arrangement etter avtale.

Prisar frå mai 2018

Møte dag / kveld:
1 stoge kr 800, 2 stoger kr 1000

Selskap:
1 dag kr 1 500,-
1,5 dag kr 2 000,-
Helg (fredag – sundag) kr 2 500,-

Leige inkluderar bruk av kjøkken og golvvask.
Dukar kan leigast for kr 100,- pr stk.
Arrangementet må vere avslutta før kl 02.00.
Ved spesielle arrangement kan vi krevje ekstra for ettersyn.
Romma skal vere rydda og sett i stand etter bruk.
Anna utleige etter eigen avtale. 

Prisane er inkludera vask.
Medlemmar får 20 % rabatt.