Videogruppa

Formålet med videogruppa er å ta vare på å utvikle materialet som Bø Museum har i «Gunhild og Birger Kinck samlinga» (GBS).

Gruppa skal også lage nye videoer for å dokumentere historia.