Vikingtid og mellomalder i Midt-Telemark

Gårahaug

Kulturdag med Gårahaug gravfelt og kyrkjestad som tema
Laurdag 5. november kl.11:00-15:00 – gratis og ope for alle.

Oppmøte på Evju Bygdetun kl. 11:00
1. Vikingvegen – spor av religionsskiftet i Midt-Telemark
v/Ragnar Orten Lie frå VTfk Kulturarv
2. Metallsøkjarfunn – kva skjer når privatpersonar blir hobbyarkeologar?
Om gardshistorie, grunneigar, kulturminnevernet og dei som søkjer
v/Anja Nordvik Sætre og Ragnar Orten Lie frå VTfk Kulturarv
3. Geofysikk – arkeologen sin nyaste reidskap
v/Christer Tonning m.fl. frå VTfk Kulturarv
Lunsj – dugurdsuppe – og avreise vidare til Gårahaug og Bø Museum
Gårahaug
Orientering om rydding, kartlegging og vidare formidling v/VTfk Kulturarv
Bø Museum
Presentasjon av museumsgjenstandar frå Gårakyrkja v/Finn Rønning frå Bø Museum
Kaker og kaffi. Vel møtt!
Arrangør er Midt-Telemark Museum i samarbeid med Midt-Telemark kommune og Vestfold
og Telemark fylkeskommune

Legg igjen en kommentar