Gunhild og Birger Kinck samlinga

Denne sida skal inneholde ein del om samlinga. I fyrste omgang legge vi ut ein mulighet til å sjå innholdet.


Det er to knappar i toppen av sida.

Heim går tilbake til totalsøket,
Nytt søk her kan du skrive inn f.eks eit navn du søker på i databasen

Litt om innholdet

Kassett nr

  • 0 -1000 Tilhører «Gunhild og Birger Kinck samlinga» (GBS)
  • 1001 – 2000 Materiale mottatt frå andre enn GBS
  • 2001 – 3000 Kortversjonar frå GBS, her er det noko som skal flyttast til 3001 serien.
  • 3001- 4000 Lydarkiv
  • 4001- 5000 Nye opptak, Dette skal over i ein anna database, sjå menypunktet «Filhåndtering»

Filer som skal brukast må hentas ned frå databasen ved hjelp av FileZilla. Filer som blir brukt skal slettes på egen maskin etter bruk. Detter er ikkje materiale som er offentleg tilgjengeleg. Det vil seinare koma retningsliner for dette.

Materialet kan inngå i nyproduksjonar etter avtale.

Vis kassettane i samlinga